• नेबनर

कोटिंग सहायकहरू

  • कोटिंग सहायकहरू

    कोटिंग सहायकहरू

    पेन्ट additive रंग को एक अपरिहार्य घटक हो।यसले उत्पादन प्रक्रिया सुधार गर्न, भण्डारण स्थिरता कायम राख्न, निर्माण अवस्था सुधार गर्न, उत्पादनको गुणस्तर सुधार गर्न र विशेष कार्यहरू दिन सक्छ।additives को उचित र सही चयन लागत कम गर्न र आर्थिक लाभ सुधार गर्न सक्छ।